Oferta

Oferujemy naszym Klientom kompleksowe usługi związane z infrastrukturą techniczną obiektów komercyjnych. W zakresie naszej działalności znajduje się doradztwo, projektowanie, zarządzanie projektem, realizacja oraz serwis. Oferujemy unikalne rozwiązania bazujące na naszej wiedzy technicznej.

Instalacje niskoprądowe

Świadczymy usługi kompleksowej realizacji systemów niskoprądowych. Pracujemy na komponentach takich marek jak: SIEMENS, Scheinder Electric (T.A.C.), Jonhson Controls, Trend Controls, Wago, Beckhoff oraz wielu innych.

Zakres usług:

 • aparatura obiektowa (dobór, projekt, montaż),
 • układy i systemy (projekt, oprogramowanie, uruchomienie),
 • systemy BMS, SCADA, KNX, SMS, SAP, DSO, CCTV, IT, SKD, SSWiN,
 • walidowalne systemy EMS,
 • realizacja układów automatycznej regulacji dla linii technologicznych przemysłowych,
 • integracja urządzeń w oparciu o różne standardy komunikacji (protokoły BacNet, LON, ProfiBus, ModBus, N2 Bus, CAN, Ethernet, OPC, itp.),
 • optymalizacja algorytmów działania systemów,
 • zaawansowane algorytmy regulacji – logika rozmyta, sztuczne sieci neuronowe, algorytmy genetyczne,
 • autorskie oprogramowanie w oparciu o języki: C++, VisualBasic, JAVA, Delphi,
 • projektowania i realizacja modułów archiwizacji danych.

Instalacje HVAC i elektryczne

Realizujemy projekty instalacji sanitarnych oraz elektrycznych. Specjalizujemy się w realizacjach o wysokim stopniu skomplikowania oraz dla bardzo wymagających Klientów posiadających bardzo wysokie normy jakościowe.

Firma nasza ma duże doświadczenie w realizacji inwestycji takich jak:

 • walidowane systemy HVAC wraz z automatyką, BMS, RMS dla farmacji i obiektów medycznych zgodnie z zapewnieniem standardów jakości GMP;
 • instalacje sanitarne certyfikowane znakiem LEED i BREEAM;
 • instalacje elektryczne i sanitarne dla obiektów komercyjnych (budynki biurowe, centra handlowe);
 • układy automatycznej regulacji instalacji HVAC dla obiektów wchodzących w skład kompleksów elektrowni atomowych (realizacje zagranicą);
 • instalacje niskoprądowe dla obiektów o podwyższonych systemach bezpieczeństwa;
 • instalacje elektryczne i sanitarne dla obiektów rządowych objętych klauzulą ściśle tajnych;

Ponadto, specjalizujemy się w modernizacjach instalacji już istniejących, niejednokrotnie bardzo problematycznych. Dajemy gwarancję, że zmodernizowane przez nas układy będą działać zgodnie z zamierzonym celem i przeznaczeniem.

Nasza firma świadczy usługi w systemie „zaprojektuj i zbuduj”.

Obsługa techniczna budynków

W ramach wykonanych inwestycji dajemy naszym Klientom dostęp do usług serwisowych, które zapewniają ciągła pracę wykonanych instalacji. Oferujemy klasyczne usługi serwisowe z określonym czasem reakcji, jak i również możliwość kontroli zdalnej obsługiwanych instalacji.

Obsługujemy duże obiekty biurowe oraz przemysłowe. Każdy z obsługiwanych obiektów posiada swój indywidualny pakiet procedur kontrolnych i planów zarządzania. Naszym celem jest pełna kontrola techniczna obiektu i ukierunkowanie na jak najniższe koszty eksploatacyjne.

Efektywność energetyczna

Najbardziej zaawansowaną usługą świadczoną przez naszą firmę jest wdrażanie programów „energy-saving” dla odbiorców komercyjnych. Analizujemy każdy czynnik generujący koszt, poczynając na zużyciu podstawowych mediów takich jak energia elektryczna, cieplna, woda, po aspekty kosztów utylizacji odpadów i wywozu śmieci. Celem optymalizacji jest poszukiwanie rozwiązań, które przy minimalnym nakładzie inwestycyjnym, a bardzo często nawet przy jego braku, są wstanie zagwarantować osiągnięcie jak największych oszczędności.

Na drodze rozwoju działalności firmy związanej z programami „energy-saving” postanowiliśmy stworzyć autorskie oprogramowanie do zarządzania zużyciem energii w budynkach. Program VEMS (Virtual Energy Management System) jest uniwersalną platformą przystosowaną do współpracy z każdym systemem operacyjnym. VEMS pełni rolę wirtualnego operatora, który dostosowuje parametry pracy instalacji budynkowych na podstawie zewnętrznych warunków atmosferycznych i unikalnych dla każdego obiektu czynników, takich jak obciążenie technologiczne, wpływających bezpośrednio na zużycie energii elektrycznej, cieplnej, wody, itp. Nasze autorskie oprogramowanie bazuje na najbardziej zaawansowanych rozwiązaniach i algorytmach wykorzystujących sztuczne sieci neuronowe, logikę rozmytą i algorytmy genetyczne.

Głównymi zaletami oprogramowania VEMS są:

 • Integracja z aplikacjami nadzorczymi dowolnych producentów (SIEMENS, Schneider Electric (T.A.C.), Johnson Controls, Trend, Honeywell, itp.);
 • Możliwość instalacji w obiektach nie posiadających systemów nadzorczych;
 • Adaptacja do obiektów o różnej funkcjonalności – centra handlowe, kina, biurowce, hale sportowe, stadiony i wiele innych;
 • Szacowane zmniejszenie energochłonności budynku na poziomie od 5% do 20% w pierwszym roku użytkowania oprogramowania;
 • Łatwa instalacja i adaptacja do obiektu.

VEMS jest stale rozwijany i doskonalony. Wejdź na stronę naszego produktu: www.vems.pl

 

Biuro projektowe

Zapewniamy realizację projektu na każdym etapie inwestycji. Wykonujemy opracowania koncepcyjne, przetargowe, budowlane, wykonawcze i powykonawcze, oferując nadzór autorski w każdej fazie. W skład naszego zespołu wchodzą inżynierowie branży elektrycznej i sanitarnej. Realizujemy projekty dla wszystkich instalacji budynkowych z uwzględnieniem najnowszych wymogów stawianych przed obecnymi systemami. W zakres naszych opracowań wchodzą między innymi instalacje:

branży elektrycznej: branży sanitarnej:
·      średnich i wysokich prądów;
·      niskich prądów;
·      oświetlenia;
·      zasilania awaryjnego;
·       sieci logicznych; telefonicznych;
·       automatyki budynkowej i przemysłowej;
·       BMS;
·       systemów pożarowych (SAP, DSO);
·       systemów ochrony (CCTV, kontroli dostępu, alarmowych, SSWiN);
·       systemów detekcji gazów CO/LPG;
·       podłączenia do zewnętrznych sieci.
·      wentylacji;
·      wentylacji pożarowej (oddymienie, napowietrzanie);
·      klimatyzacji;
·      wody lodowej;
·      ciepła technologicznego;
·      centralnego ogrzewania (instalacje, kotłownie);
·      gazowej;
·      wody użytkowej;
·      kanalizacyjnej;
·      tryskaczowej, hydrantowej;
·      suchego gaszenia;
·      sprężonego powietrza, gazów technicznych;
·     podłączenia do zewnętrznych sieci.

Poza projektami dla typowych budynków komercyjnych takich jak biurowce, centra handlowe, itp., wykonujemy opracowania zaawansowanych systemów dla branż o wysokim stopniu skomplikowania instalacji lub w oparciu o bardzo restrykcyjne normy im towarzyszące. W zakresie naszych usług oferujemy rozwiązania:

 • dla branży farmaceutycznej i medycznej w oparciu o system jakości GMP;
 • instalacji przemysłowych;
 • linii produkcyjnych w zakresie automatyki;
 • instalacji automatyki i BMS dla systemów HVAC dla elektrowni atomowych;
 • dla obiektów certyfikowanych znakiem LEED;
 • dla obiektów certyfikowanych znakiem BREEAM;
 • dla obiektów podlegających procedurom NATO.

Audyt techniczny instalacji sanitarnych i elektrycznych

W oparciu o szerokie doświadczenie projektowe i realizacyjne, nasze zespoły łączą ze sobą wiedzę z różnych dziedzin, co umożliwia im szerokie spektrum analizy napotkanych problemów. Audyt techniczny w naszym wykonaniu sprowadza się do zaoferowania usługi kompleksowej, polegającej na wskazaniu przyczyny zaistniałych problemów, opracowania koncepcji naprawy, projektu i jego realizacji. Niejednokrotnie spotykamy się z nieprawidłowo działającymi instalacjami, które pomimo tego, że kilkakrotnie podlegały modernizacjom, wciąż nie funkcjonują poprawnie. Nasza firma realizując prace naprawcze jest w stanie rozwiązać problem do końca likwidując przyczyny powstałych nieprawidłowości, a nie tylko ich skutki. Specjalizujemy się w przypadkach trudnych, wymagających głębokiej analizy, doświadczenia i wiedzy. Efektem naszej pracy jest propozycja rozwiązania, na które dajemy pełną gwarancję. Proces postępowania dla audytów składa się z 3 faz:

Audyt właściwy:

 • uzgodnienie z zamawiającym zakresu opracowania;
 • analiza problemu w oparciu o istniejącą dokumentację, wizje lokalne, pomiary kontrolne, itp.;
 • opracowanie raportu;
 • stworzenie koncepcji prac modernizacyjnych naprawczych;
 • kalkulacja budżetu prac modernizacyjnych.

Projekt:

 • koncepcyjny, budowlany, przetargowy, wykonawczy;
 • nadzory autorskie.

Realizacja:

 • wykonanie prac modernizacyjnych w roli generalnego wykonawcy;
 • dokumentacja powykonawcza;
 • pomiary;
 • gwarancja i serwis.

Powyższy podział daje Klientom możliwość skorzystania z naszych usług na wybranym etapie inwestycji. Jesteśmy jedną z niewielu firm, która bierze na siebie pełną odpowiedzialność za inwestycję od momentu stworzenia projektu koncepcyjnego po jego realizację. Zapewniamy pełną gwarancję na wykonywane modernizacje.

 

Pomiary

 

Matex Controls specjalizuje się w pomiarach instalacji sanitarnych, przeciwpożarowych, automatyki i elektrycznych. Wykonujemy pomiary kontrolne oraz dokonujemy pełnych regulacji instalacji. Posiadamy własny certyfikowany sprzęt pomiarowy.

 

Balometr AccuBalance
TSI 8380

1

Zakres usług:

 • pomiary przepływu powietrza na dużych anemostatach,
 • regulacja instalacji wentylacji (również nawiewniki wirowe),
 • badanie szczelności dygestoriów,
 • pomiary na anemostatach z przepływem zaburzonym,
 • pomiary ciśnienia róznicowego (odczepiany mikromanometr),
 • pomiary środowiskowe i na stanowiskach pracy,
 • pomiary w kanałach (rurki pitota, sondy teleskopowe cieplnooporowe),
 • testy i odbiory instalacji wentylacji i klimatyzacji.

 

Uniwersalny miernik
TESTO 435-4

Zakres usług:

 • pomiar prędkości przepływu powietrza,
 • pomiar wydatku wentylacji bytowej i pożarowej,
 • parametry warunków środowiskowych – temperatura, wilgotność, stężenie CO2,
 • pomiar ciśnienia absolutnego i różnicowego.

 

 

Kamera termowizyjna
TESTO 875-1
3

Zakres usług:

 • detekcja obniżonych właściwości termicznych na instalacji wentylacji i klimatyzacji,
 • lokalizacja obniżonych właściwości termicznych w pomieszczeniach – mostki cieplne,
 • odwzorowanie przebiegu sieci centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ogrzewania podłogowego

 

 

Rejestrator temperatury
Logger AR235/2

4

Zakres usług:

 • równoczesna rejestracja temperatury i wilgotności względnej w pomieszczeniach, zgodnie z ustalonymi harmonogramami czasowymi.

 

 

 

 

Pirometr
SENTRY ST643

5

Zakres usług:

 • bezdotykowy pomiar temperatury.

 

 

 

 

Rejestrator temperatury i wilgotności
MINI DATALOGGER DT-171

6

Zakres usług:

 • rejestracja temperatury w pomieszczeniu,
 • rejestracja wilgotności względnej w pomieszczeniu,
 • możliwość jednoczesnego pomiaru w wielu lokalizacjach.

 

 

 

Sonometr
CEM DT-8852

7

Zakres usług:

 • natężenia dźwięku w pomieszczeniach,
 • natężenia dźwięku od urządzeń,
 • pomiar warunków środowiskowych.

 

 

 

Miernik
XL2 firmy NTi Audi
8

Zakres usług:

 • poziom dźwięku, analiza akustyczna (analiza FFT i RTA, pogłos, delay, zrozumiałość mowy),
 • pomiary parametrów sygnałów elektrycznych (RMS, THD+N, częstotliwość),
 • kontroli poprawności funkcjonowania systemu DSO,
 • pomiar współczynnika zrozumiałości mowy STI.

 

 

Siłomierz
Axis FB 500

9

Zakres usług:

 • poprawność działania i regulacji drzwi ewakuacyjnych.

 

 

 

 

Uniwersalny przyrząd pomiarowy
Oventrop OV-DMC 2

10

Zakres usług:

 • pomiar różnicy ciśnień przepływu wody lodowej i ciepła technologicznego w instalacji klimatyzacji,
 • kompleksowe równoważenie instalacji klimatyzacji.

 

 

 

Uniwersalny przyrząd pomiarowy
TA-SCOPE

11

Zakres usług:

 • pomiar ciśnienia różnicowego,
 • parametry przepływu w instalacjach hydraulicznych,
 • równoważenie instalacji hydraulicznych.

 

 

 

Wytwornica dymu

12

Zakres usług:

 • symulacja zadymienia,
 • ocena skuteczności systemów zabezpieczeń dróg ewakuacyjnych.

 

 

 

 

Wielofunkcyjny miernik
SONEL MPI-530

13

Zakres usług:

 • pomiar impedancji pętli zwarcia z dokładnością do 0,001 Ω – dokładny pomiar również w obwodach z wyłącznikami RCD,
 • parametry wyłączników RCD,
 • rezystancja izolacji,
 • rezystancja uziemienia,
 • ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych,
 • pomiar i rejestracja napięcia, częstotliwości, prądu przemiennego, cosφ oraz mocy (czynnej, biernej, pozornej), harmonicznych napięcia i prądu do 40, współczynników THD.

 

Termoanemometr
TSI 9565P

image028

Zakres usług:

 • pomiar prędkości i przepływu powietrza,
 • pomiar temperatury i wilgotności względnej,
 • pomiar temperatury punktu rosy i mokrego termometru,
 • pomiar ciśnienia barometrycznego, statycznego, dynamicznego i sprężu,
 • pomiar w powietrzu zapylonym,
 • rejestrację parametrów w czasie,
 • przygotowanie raportu na podstawie zebranych danych,
 • pomiar w trudno dostępnych miejscach.

 

Anemometr
DT8894

image030

Zakres usług:

 • pomiar prędkości i natężenia przepływu powietrza,
 • pomiar temperatury powietrza.

 

 

 

Anemometr cyfrowy
DT8894

HD2103_2+Ap471 S2_mi

Zakres usług:

 • pomiar prędkości powietrza w strefie przebywania ludzi
 • wysoka dokładność pomiaru przy niskich prędkościach przepływu: +/-0,02m/s w zakresie pomiarowym od 0 do 0,99 m/s
 • pomiar temperatury powietrza w strefie przebywania ludzi
 • rejestracja parametrów w czasie (pamięć wewnętrzna do 38 000 tyś. pomiarów)