Kontakt

Matex Controls
05-092 Łomianki, Kolejowa 49
tel. +48 (22) 499 50 34
fax. +48 (22) 499 50 35
e-mail: biuro@matexcontrols.pl

Matex Controls Sp. z o. o.
05-092 Łomianki, Kolejowa 49
NIP 118-208-20-26, REGON 145883122,
XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie
KRS 0000402230, kapitał zakładowy 100.000,00 PLN w całości opłacony

 

Nazwa

Adres email

Temat

Treść wiadomości