Kontakt

Matex Controls – siedziba

Kolejowa 49, 05-092 Łomianki
tel. +48 (22) 499 50 34
fax. +48 (22) 499 50 35
e-mail: biuro@matexcontrols.pl

—-

Matex Controls – biuro handlowe w Warszawie

PGE Narodowy
Al. Ks. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa

Wojciech Kaczmarczyk
Business Development Partner
+48 533 709 010 | wojciech.kaczmarczyk@matexcontrols.pl

Mateusz Barczyk
Business Development Manager
+48 602 740 271 | mateusz.barczyk@matexcontrols.pl


Matex Controls Sp. z o. o.
05-092 Łomianki, Kolejowa 49
NIP 118-208-20-26, REGON 145883122,
XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie
KRS 0000402230, kapitał zakładowy 100.000,00 PLN w całości opłacony

Nazwa

Adres email

Temat

Treść wiadomości